CV

Jag heter Gustav Gatu och är en snäll, analytisk verksamhetsutvecklare.

Jag har lett lönsamma och prisade affärslösningar och projekt som produktägare och har även anlitats som konsult i offentlig verksamhet.

Ibland är jag också en uppskattad föreläsare och kursledare.

Arbete och uppdrag

Utvecklingsredaktör / Redaktionell Utveckling, Sveriges Radio
2022-…, Malmö-Stockholm

Hjälper olika redaktioner på Sveriges Radio med utvecklingsprojekt. Några uppdrag i korthet:
• Konvertera linjärlyssnare till on demand-lyssning.
• Identifiera underbetjänta målgrupper och utveckla innehåll för dem.
• Öka digital lyssning för några av Sveriges största poddar.
• Profilera SR:s valbevakare och vad de gör.

Affärsutvecklare / Newsworthy
2021-2022, Malmö-Stockholm

Ansvarade för finansiering av nyhetstjänsten Newsworthy som gör lokalnyheter för hela Sverige utifrån data. Först utvecklade jag en B2B/B2G-affär för redaktionellt innehåll och fick därefter ansvar även för partnersamarbeten i Newsworthy Content.

Research Lead / Bonnier News Next
2019-2020, Malmö

Ledde de tidiga, utforskande faserna i innovationsprocesser.
• Utvärderade nya affärsmöjligheter för Bonnier News innovationsportfölj. 
• Utförde uppdragsresearch åt affärsområdes- och bolagsledningar inom Bonnier News, apropå förändrade konsumentbeteenden, ny teknik och/eller lagändringar.
• Utformade och genomförde test och utveckling av nya koncept, prototyper och produkter.

Affärsutvecklare / Bonnier News Next
2017 – 2019, Malmö

Som produktägare var jag ansvarig för kommersiell, teknisk och innehållsmässig utveckling och fick vitt skilda intressenter att dra åt samma håll. Tillsammans hittade vi en gyllene mellanväg för maximal produktutveckling, säkrast möjliga drift och minsta möjliga tekniska och organisationspolitiska skulder.

Jag säkrade också forskningsstöd, producerade rapporter åt affärsområdes- och bolagsledningar och drev flera tidiga experiment.

  • Som produktägare för Smarta Jobb säkrade jag bland annat en pallplats på nyhetspublicisternas största internationella prisgala, och såg sedan till att få ut mer uppmärksamhet och goodwill i form av scentid på branschkonferens och annan meriterande uppmärksamhet för Bonnier News Next.
  • Som produktägare för Native advertising utvecklade jag nya annonsformat och -produkter, föreläste och deltog i panelsamtal på internationella konferenser och förberedde ett samgående med verksamheten i Stockholm, Bonnier News Brand Studio.
  • Som en av affärsutvecklarna bakom Pinjata.se byggde jag ett GDPR-säkert och etiskt sätt för annonsörer att effektivt segmentera och nå sina kunder digitalt.

Trafikredaktör / HD-Sydsvenskan
2015 – 2017, Malmö

Vässade gamla och formade nya strategier, koncept och metoder. Fortbildade och coachade kollegor. Testade och upphandlade tredjepartstjänster för produktionseffektivisering.

  • Startade ett nätverk för sociala medier-specialister inom dåvarande Bonnier AB, där 100 personer från över 20 varumärken i minst fem länder kunde dela tips, kontakter och lärdomar. Vi ordnade fysiska träffar med föreläsningar och workshops och fick till flera nya samarbeten inom Bonnier. Nätverksformen spred sig senare till andra yrkeskategorier inom Bonnier.
  • Ledde svenska RRI (Rival Results Index) för lokal- och regionalmedia tre år i rad, med ett eller båda av HD-Sydsvenskans varumärken. Samtidigt gick utvecklingen än bättre för sådant som inte andra kunde mäta och som vi fokuserade på: Samma år som HD klättrade från fjärde till första plats i RRI-rankingen ökade trafiken till sajten från den då stora trafikdrivarkanalen med 67 procent.

Föreläsare och talare
2007-nu

  • Talade och ledde övningar de tre avslutande timmarna på UR:s interna folkbildningskonferens (2023)
  • Gästlärare vid Lunds universitet. Arrangerade och höll i veckolånga respektive tredagars-kurser i nätjournalistik för de två journalistprogrammen. (2007, 2010-2012) 
  • Avslutningstalade vid Sveriges Radios årliga tvådagarskonferens för de 100 främsta digitala förändringsdrivarna hos dem. (2015) 
  • Föreläsare vid Vitrysslands/Belarus statliga journalistutbildning i Minsk, samt vid ett mindre officiellt sammanhang, i medieinstitutet Fojos regi. (2014)

Nätjournalist / Sydsvenskan
2009-2014 och 2004-2006, Malmö

Ledde och deltog i löpande nyhetsrapportering under såväl stora nyhetshändelser som utmanande stiltje. Drev och deltog i flera utvecklingsprojekt på eget initiativ såväl som på uppdrag av andra.

Styrelseledamot / Publicistklubben Södra
2011-2013, Malmö

Verkade för tryck- och yttrandefrihet och en hållbar bransch genom att ordna debatter om publicistiska frågor i vid bemärkelse.

Nätredaktör / Expressen
2010, Stockholm

Sommaren 2010 var det på Expressen det hände: valupptakt, kronprinsessbröllop och Assange-avslöjandet. Jag tog tjänstledigt från Sydsvenskan för att få höra ”Ge mig en adress! Helikoptern är redan i luften!” och sätta skamlöst trafikdrivande rubriker.

Nätredaktör / Dygnet Runt
2006-2009, Malmö

Utvecklade och drev en stadsguide, redaktionell bloggplattform och nöjessajt. Deltog också i lokala tv- och radiosändningar varje vecka.

Utbildning

Underrättelseanalys / Kandidatexamen
2002-2021, Lunds universitet (90 hp)
Studerade hur underrättelser inhämtas, analyseras och används. Under motsvarande tre terminers heltidsstudier fick jag bland annat lära mig och testa på teknisk spaning och framtidsbedömning, nätverksanalys och GIS-analys. Jag skrev en B-uppsats om crowdsourcad underrättelseanalys och en C-uppsats om intraprenörer som insider-hot.

Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen
2022, Lunds universitet (15 hp)
Översiktskurs i kriskommunikation med fokus på praktisk tillämpning.

Samhällets digitalisering: Forskningsfronten
2020, Göteborgs universitet (15 hp)
20 olika föreläsare presenterade och diskuterade sin forskning tillsammans med några hundratal studenter från olika delar av världen. Ämnena inkluderade RPA, tillit till maskiner och människor, digital infrastruktur, blockchain, BI, rekommendationssystem, digitala plattformar och digital transformation.

Statistik / Grundkurs
2006, Lunds universitet (15 hp)
Statistisk dataanalys med Svante Körner. Statistisk slutledning, beskrivande statistik och statistiska beräkningar avhandlades på ett övergripande plan.

Företagsekonomi / Grundkurs
2005, Lunds universitet (30 hp)
Delkurser i extern redovisning och finansiell analys, marknadsföring och organisationsteori.

Juridisk introduktionskurs
2004, Lunds universitet (15 hp)
”Jiken” med Per Hellsvik. Mer civilrättslig inriktning än juridisk översiktskurs (”Jöken”).

Statsvetenskap / Grundkurs
2002, Göteborgs universitet (30 hp)
Delkurser i politiska idéer, politisk teori, svensk och jämförande politik, förvaltningspolitik, och internationell politik.